умора

 • 111изнуреност — същ. изтощение, умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изтощеност, съсипия, унилост …

  Български синонимен речник

 • 112изтощен — прил. отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …

  Български синонимен речник

 • 113изтощение — същ. умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение същ. изпразване, изчерпване, намаляване,… …

  Български синонимен речник

 • 114изтрепвам се — гл. изморявам се, избивам се, капвам от умора …

  Български синонимен речник

 • 115каталясвам — гл. отпадам, изнемощявам, изморявам се, изнемогвам, губя сили, изтощавам се, отслабвам, падам от умора, отмалявам, капвам …

  Български синонимен речник

 • 116немощ — същ. безсилие, отпадналост, слабост, изтощение, изнемощялост, умора, изнуреност, посърналост същ. неспособност, невъзможност, беззащитност, безпомощност същ. слабоватост, хилавост, кекавост …

  Български синонимен речник

 • 117омърлушеност — същ. отпадналост, унилост, униние, умора, немощ …

  Български синонимен речник

 • 118отмалявам — гл. отслабвам, отпадам, губя сили, изнемощявам, изнемогвам, изтощавам се, каталясвам, падам от умора, изнурявам се, загубвам сили, слабея, премалява ми, прилошава ми гл. линея, чезна, вехна …

  Български синонимен речник

 • 119отмаляваме — гл. отмалялост, отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане …

  Български синонимен речник

 • 120отмалялост — същ. отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане същ. отпуснатост, премалялост, притома …

  Български синонимен речник